Utemeljitev Sveta: Stališče Sveta (EU) št. 16/2020 v prvi obravnavi za sprejetje uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o splošnem režimu pogojenosti za zaščito proračuna Unije 2020/C 441/02