Uzasadnienie Rady: Stanowisko Rady (UE) nr 16/2020 w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii 2020/C 441/02