Pisno vprašanje P-8590/10 Diogo Feio (PPE) za Komisijo. Teroristične grožnje v Evropi