Zadeva C-500/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Commissione Tributaria Centrale – Sezione di Bologna (Italija) 19. oktobra 2010 – Ufficio IVA di Piacenza proti Belvedere Costruzioni Srl