Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2178 z dne 15. decembra 2020 o popravku Izvedbene uredbe (EU) 2020/1433 o odobritvi spremembe specifikacije proizvoda za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb, ki ni manjša („Pouligny-Saint-Pierre“ (ZOP))