Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2178 z 15. decembra 2020, ktorým sa opravuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/1433, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení „Pouligny-Saint-Pierre“ (CHOP)