Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2178 al Comisiei din 15 decembrie 2020 de rectificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1433 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [„Pouligny-Saint-Pierre” (DOP)]