Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2178 (2020. gada 15. decembris), ar ko labo Īstenošanas regulu (ES) 2020/1433, ar kuru attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā, apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs (“Pouligny-Saint-Pierre” (ACVN))