Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2178, 15. detsember 2020, millega parandatakse rakendusmäärust (EL) 2020/1433, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis („Pouligny-Saint-Pierre“ (KPN))