Pisno vprašanje E-002533/11 Jim Higgins (PPE) za Komisijo. Izvajanje skupne ribiške politike v Franciji