Pisno vprašanje E-000899/11 Licia Ronzulli (PPE) za Komisijo. Delovanje mednarodnega kazenskega sodišča