Sklep Sveta (SZVP) 2015/1967 z dne 9. marca 2012 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo ter Bosno in Hercegovino o vzpostavitvi okvira za sodelovanje Bosne in Hercegovine v operacijah Evropske unije za krizno upravljanje