Pisno vprašanje E-007741/11 Nikolaos Salavrakos (EFD) za Komisijo. Skupna dediščina človeštva na morskem dnu