Pisno vprašanje E-011901/11 Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis) (GUE/NGL) za Komisijo. Možnost financiranja prevodov znanstvenih del