Κοινωνικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με το μέλλον των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος (2009/2222(INI))