Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.8443 – TPG / Oaktree / Iona Energy) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka (Tekstas svarbus EEE. )