Pisno vprašanje E-010580/11 Marta Andreasen (EFD) za Komisijo. Študijski dopust za osebje Komisije