Pisno vprašanje E-003944/11 Fiorello Provera (EFD) za Komisijo. Obletnica ustanovitve Fataha