Pisno vprašanje E-4535/10 Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos) (Verts/ALE) za Komisijo. Učinkovitost evropske politike o biotski raznovrstnosti