Institucionalni vidiki pristopa Evropske unje k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin Resolucija Evropskega parlamenta z dne 19. maja 2010 o institucionalnih vidikih pristopa Evropske unije k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (2009/2241(INI))