Sodba Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 13. julija 2011. Sodba Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 13. julija 2011.#Schindler Holding Ltd in drugi proti Evropski komisiji.#Konkurenca - Omejevalni sporazumi - Trg montaže in vzdrževanja dvigal in tekočih stopnic - Odločba o ugotovitvi kršitve člena 81 ES - Manipulacije pri javnih razpisih - Razdelitev trgov - Določanje cen.#Zadeva T-138/07.