Pisno vprašanje E-012095/11 Oreste Rossi (EFD) za Komisijo. Ekološki WC, s katerim je mogoče prihraniti vodo