Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije#ŠESTI DEL - DOLOČBE O INSTITUCIJAH IN FINANČNE DOLOČBE#NASLOV I - DOLOČBE O INSTITUCIJAH#Poglavje 1 - Institucije#Oddelek 4 - Komisija#Člen 250#(prejšnji člen 219 PES)