Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 854/2004 ( 2004. gada 29. aprīlis ), ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu