Obvestilo osebam in subjektom, za katere veljajo ukrepi iz Sklepa Sveta 2011/137/SZVP in Uredbe Sveta (EU) št. 204/2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Libiji