Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 30. septembra 2011. Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 30. septembra 2011.#Elti d.o.o. proti delegaciji Evropske unije v Črni gori.#Začasna odredba - Javna naročila - Postopek javnega razpisa - Zavrnitev ponudbe - Predlog za odlog izvršitve - Kršitev formalnih zahtev - Nedopustnost.#Zadeva T-395/11 R.