Pisno vprašanje E-002957/11 Syed Kamall (ECR) za Komisijo. Financiranje knjižnic in kulturnih centrov