Pisno vprašanje E-8345/10 Seán Kelly (PPE) za Komisijo. Združevanje javnih služb v okviru turističnega sektorja