Euroopan unionin tuomioistuimen päätös, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2014, Euroopan unionin tuomioistuimen historiallisten arkistojen tallettamisesta Euroopan unionin historiallisiin arkistoihin (yliopistollinen Eurooppa-instituutti)