Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 10ης Ιουνίου 2014, σχετική με την κατάθεση των ιστορικών αρχείων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ιστορικά Αρχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο)