Pisno vprašanje E-002731/11 Rareş-Lucian Niculescu (PPE) za Komisijo. Izboljšanje stanovanjskih razmer v EU