Zadeva C-706/17: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 15. maja 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litva) – AB „Achema“, AB „Orlen Lietuva“, AB „Lifosa“/Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) (Predhodno odločanje — Državne pomoči — Pojem „pomoč, ki jo dodeli država članica, ali pomoč iz državnih sredstev“ — Ukrepi za nadomestilo ponudnikom storitev v javnem interesu v sektorju električne energije — Pojem „pomoči, ki vplivajo na trgovino med državami članicami ter izkrivljajo ali bi lahko izkrivljale konkurenco“ — Pojem „selektivna prednost“ — Storitev splošnega gospodarskega pomena — Nadomestilo stroškov za opravljanje obveznosti javnih služb)