/* */

Pisno vprašanje E-001167/11 Franz Obermayr (NI) za Komisijo. Premestitve znotraj podjetja – napake v prevodu