Protokol med Evropsko unijo in Arabsko republiko Egipt o mehanizmu za reševanje sporov, ki se uporablja za spore po trgovinskih določbah Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani in Arabsko republiko Egipt na drugi strani