Odločba Komisije z dne 29/10/2012 o razglasitvi združljivosti koncentracije s skupnim trgom (Zadeva št. COMP/M.6665 - SUN CAPITAL / REXAM PERSONAL AND HOME CARE PACKAGING BUSINESS) v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 139/2004 (Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)