Pisno vprašanje E-005721/11 Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) za Komisijo. Praktični ukrepi za boj proti spolnim stereotipom