Pisno vprašanje E-6919/10 Catherine Grèze (Verts/ALE) za Komisijo. Neupoštevanje pravice Romov do prostega gibanja v Evropi