Zadeva F-125/11: Tožba, vložena 28. novembra 2011 – ZZ proti Komisiji