Varnost na nogometnih prireditvah mednarodnega značaja