Pisno vprašanje P-011039/11 Brian Simpson (S&D) za Komisijo. Struktura upravljanja projekta SESAR