Pisno vprašanje E-007090/11 Aldo Patriciello (PPE) za Komisijo. Onesnaženje s trdnimi delci