Zaak C-600/20 P: Hogere voorziening ingesteld op 10 november 2020 door Anne-Marie Klose tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 9 september 2020 in zaak T-81/20, Anne-Marie Klose/Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)