Zadeva C-21/10: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 21. julija 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Fővárosi Bíróság – Republika Madžarska) – Károly Nagy proti Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (Skupna kmetijska politika — Financiranje prek EKUJS — Uredbi (ES) št. 1257/1999 in št. 817/2004 — Podpora Skupnosti za razvoj podeželja — Podpora za metode kmetijsko-okoljske proizvodnje — Kmetijsko-okoljske pomoči, ki niso pomoči za „živali“ in dodelitev katerih je pogojena z gostoto živine — Uporaba integriranega administrativnega in kontrolnega sistema — Sistem identifikacije in registracije goveda — Dolžnost nacionalnih organov glede obveščanja o pogojih za upravičenost)