Obvestilo Komisije o straneh, oproščenih protidampinške dajatve v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 88/97 o dovoljenju za oprostitev plačila uvozne dajatve na uvoz nekaterih delov za kolesa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, uvedene z Uredbo Sveta (EGS) št. 2474/93 in razširjene z Uredbo Sveta (ES) št. 71/97 o protidampinški dajatvi, ohranjene z Uredbo Sveta (ES) št. 1524/2000 in nazadnje spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 1095/2005 ter nazadnje razširjene z Uredbo Sveta (EU) št. 990/2011: sprememba imen in naslovov nekaterih oproščenih strani