Zadeva C-94/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Italija) 20. februarja 2012 – Swm Costruzioni 2 SpA, D.I. Mannocchi Luigino proti Provincia di Fermo