Pisno vprašanje E-005965/11 Sergio Berlato (PPE) za Komisijo. Prepoved uvoza zelenjave iz celotne Evropske unije v Rusijo