Pisno vprašanje E-2893/10 vlagajo Paolo De Castro, Salvatore Caronna, David-Maria Sassoli, Gianluca Susta, Spiros Danels (Spyros Danellis) in Iratxe García Pérez (S&D) za Komisijo. Kriza v sektorju lešnikov