Zadeva T-360/10: Sklep Splošnega sodišča z dne 3. oktobra 2012 – Tecnimed proti UUNT – Ecobrands (ZAPPER-CLICK) (Znamka Skupnosti — Rok za tožbo — Zamuda — Neobstoj nepredvidljivega dogodka — Neobstoj višje sile — Pravica do dostopa do sodišča — Očitna nedopustnost)