Pisno vprašanje E-005136/11 Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis) (GUE/NGL) za Komisijo. Odkritje radioaktivnosti v gobah iz Bolgarije