Pisno vprašanje P-008204/11 Eleni Teoharus (Eleni Theocharous) (PPE) za Komisijo. Turške grožnje Republiki Ciper zaradi zemeljskega plina